زوتی

مشخصات فنی آریو تاکسی

مشخصات كلي تيپ Elegant 1.5 Elegant 1.6 Elegant MT1.6 ابعاد طول(mm) ۴۵۶۵ عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) ۱۷۶۶ ارتفاع(mm) ۱۴۸۶ فاصله دو محور عقب و جلو(mm) ۲۷۰۰ وزن وزن خالص ۱۲۷۵ حداكثر وزن خودرو با بار ۱۶۵۰ مصرف سوخت(lit) سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) ۷ ۷/۱۸ ۶/۵۴ ظرفيت باك(lit) ۵۵ رينگ و …

ادامه نوشته »

مشخصات فنی آریو S300

آریو سایپا

مشخصات فنی آریو اس300 تيپ Elegant1.5 Elegant1.6 MT1.6 ابعاد طول(mm) 4565 عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) 1766 ارتفاع(mm) 1486 فاصله دو محور عقب و جلو(mm) 2700 وزن وزن خالص 1275 حداكثر وزن خودرو با بار 1650 مصرف سوخت(lit) سيكل تركيبي(lit/100km) 7 7/18 6.54 ظرفيت باك(lit) 55 رينگ و تاير …

ادامه نوشته »